ព័ត៍មាន​ជាតិ

សុន្ទរកថាលោក សម រង្ស៊ី ក្នុងកិច្ចប្រជុំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក​ ថ្ងៃទី ១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ / Speech of Sam Rainsy in CNRP meeting in Long Beach, California, USA on September 12, 2021.

១៣ កញ្ញា ២០២១ / 13 September 2021

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close