ព័ត៍មាន​ជាតិ

សុន្ទរកថាលោក សម រង្ស៊ី ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នៅទីក្រុងម៉ុងរេអាល់ (Montréal) ខេត្តកេប៊ិក (Québec) ប្រទេសកាណាដា (Canada) ថ្ងៃ១៨ និង ១៩ កញ្ញា ២០២១ / Speech of Sam Rainsy at a public forum held in Montréal, Québec, Canada, 18 and 19 September 2021.

២០ កញ្ញា ២០២១​ / September 20, 2021

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close