ព័ត៍មាន​ជាតិ

ទស្សនកិច្ចលោក សម រង្ស៊ី នៅទីក្រុងប្រូវីឌែន្ស (Providence) រដ្ឋរ៉ូដអៃឡិន្ត (Rhode Island) សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃ២៥ កញ្ញា ២០២១

២៦ កញ្ញា ២០២១ / 26 September 2021

ក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌ ថ្ងៃទី៤ លោក សម រង្ស៊ី បានអញ្ជើញទៅថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃខ្មែរ នៅ ៣ វត្ត ក្នុងទីក្រុង Providence គឺវត្តធម្មិការាម ហៅវត្តចាស់, វត្តមណ្ឌលពុទ្ធសាសនា ហៅវត្តកណ្តាល និងវត្តធម្មឃោសនារាម ហៅវត្តថ្មី។ នៅទីក្រុង Providence នេះ មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅ ប្រមាណ ១ ម៉ឺននាក់។

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close