ព័ត៍មាន​ជាតិ

ទិដ្ឋភាពទស្សនកិច្ចលោក សម រង្ស៊ី ទៅថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃ និងសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរ នៅទីក្រុងម៉ុងរេអាល់ (Montréal) ខេត្តកេប៊ិក (Québec) ប្រទេសកាណាដា (Canada) ថ្ងៃ១៨ និង ១៩ កញ្ញា ២០២១ / Sam Rainsy visiting the Cambodian community in Montréal, Québec, Canada, 18 and 19 September 2021.

២០ កញ្ញា ២០២១ / 20 September 2021
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close