ព័ត៍មាន​ជាតិ

សុន្ទរកថាលោក សម រង្ស៊ី ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ក្នុងឳកាស​វេណបិណ្ឌទី ៥ នៅវត្តភ្នំសេរី ទីក្រុង Ayer រដ្ឋ Massashussets សហរដ្ឋអាមេរិក​ ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ / Sam Rainsy visiting khmer compatriots in a Massachusetts pagoda on the 5th day of Dak Ben ceremony (Khmer All souls’ festival) September 26, 2021

២៦ កញ្ញា ២០២១ / 26 September, 2021

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close