សារពិសេស

សម រង្ស៊ី៖ “ការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំ និងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ គ្រាន់តែជាឈាមមួយដំណក់បុណ្ណោះ មិនសំខាន់ទេ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមហាសាគរលោហិត ដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានហែលឆ្លងកាត់ ប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ”

០៦ មិថុនា ២០២០ / 06 June 2020

“គ្មាននរណាមានរឿងជាមួយលោក ហ៊ុន សែន ជាងខ្ញុំទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនធំជាងប្រទេសជាតិឡើយ ។

ការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំ និងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ គ្រាន់តែជាឈាមមួយដំណក់បុណ្ណោះ មិនសំខាន់ទេ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមហាសាគរលោហិត ដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានហែលឆ្លងកាត់ ប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ” ។

សម រង្ស៊ី

សហស្ថាបនិក និងជាប្រធានស្ដីទីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

លោក សម រង្ស៊ី និងលោក ហ៊ុន សែន ចាប់ដៃគ្នា នៅមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិ ឆ្នាំ២០១៤ ។
លោក សម រង្ស៊ី និងលោក ហ៊ុន សែន នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឆ្នាំ២០១៥។
ជំនូបទទួលទានអាហារពេលល្ងាចរវាងក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន និងលោក សម រង្ស៊ី។
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close