ព័ត៍មាន​ជាតិ

លោក សម រង្ស៊ី បញ្ជាក់ពីការចរចា រវាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅថ្ងៃ១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅមន្ទីររដ្ឋសភា ស្តីពីការបង្កើតច្បាប់ ដើម្បីការពារលោក ហ៊ុន សែន ថ្ងៃក្រោយ នៅពេលដែលគាត់ត្រូវចុះចេញពីតំណែង / Sam Rainsy elaborates on discussions on this topic held at the National Assembly on 16 September 2013 between the leaderships of the CPP and the CNRP

២២ កញ្ញា ២០២១ / 22 September 2021

(*) Hun Sen wants an amnesty law for CPP top leaders. In this video Sam Rainsy elaborates on discussions on this topic held at the National Assembly on 16 September 2013 between the leaderships of the CPP and the CNRP.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close