ព័ត៍មាន​ជាតិ

បទសម្ភាសន៍៖ ការកាត់ទោស កឹម សុខា គឺជាផ្លូវដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយ នៅកម្ពុជា

០២ ធ្នូ ២០២១ / 02 December 2021 – Article in English (*)

“ការកាត់ទោស កឹម សុខា គឺជាផ្លូវដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយ នៅកម្ពុជា”

ខាងលើនេះ គឺជាចំណងជើង នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោក សម រង្ស៊ី និងអ្នកសារព័ត៌មានអង់គ្លេស ឈ្មោះ David Whitehouse។ ក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះ លោក សម រង្ស៊ី រៀបរាប់អំពីការប្រឈមរបស់លោក ចំពោះមុខតុលាការ នៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយអំពីសាលក្រមរាប់មិនអស់ ដែលលោកបានទទួល។ លោកបង្ហាញថាសាលក្រមទាំងនោះ ធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលគេយល់ច្បាស់ពីនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដ គេអស់សំណើច ពីព្រោះរាល់ការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោក សម រង្ស៊ី គឺសុទ្ធតែជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធ ដែលជនផ្តាច់ការ នៅកម្ពុជា ប្រឌិតទាំងស្រុង ដើម្បីប៉ុនប៉ងកម្ចាត់គណបក្សប្រឆាំង និងអ្នកតស៊ូដែលហ៊ានតតាំងជាមួយលោក ហ៊ុន សែន។

ម្យ៉ាងវិញទៀត លោក David Whitehouse បានសួរលោក សម រង្ស៊ី អំពីករណីលោក កឹម សុខា ដែលជាជនរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ ដូចលោក សម រង្ស៊ី អញ្ចឹងដែរ។ លោក សម រង្ស៊ី បានឆ្លើយទៅវិញថា លោក ហ៊ុន សែន បានចោទប្រកាន់លោក កឹម សុខា ដោយគ្មានមូលដ្ឋាន ពីបទ “សន្និដ្ឋិភាពជាមួយបរទេស” គឺការប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរបប ហ៊ុន សែន ដោយអំពើហិង្សា និងដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិក នៅពីក្រោយ។ ការចោទប្រកាន់បែបនេះ គ្រាន់តែជាលេស សម្រាប់លោក ហ៊ុន សែន ដើម្បីរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ កុំឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ។

គេបានលើកឡើងពីជំងឺកូវីដ-១៩ ធ្វើជាលេស ដើម្បីពន្យាការកាត់ទោស លោក កឹម សុខា។ តែទន្ទឹមនេះ មានការកាត់ទោសអ្នកប្រឆាំង និងអ្នករិះគន់របប ហ៊ុន សែន ជាច្រើននាក់ ដោយគេមិនគិតពីជំងឺកូវីដ-១៩ ឡើយ។

ពេលណាមានការកាត់ទោសលោក កឹម សុខា យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ពេលនោះ លោក ហ៊ុន សែន ត្រូវតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់របស់គាត់ទាំងអស់ មកលើលោក កឹម សុខា។ ពេលនោះលោក ហ៊ុន សែន ត្រូវទទួលស្គាល់ថា ការចោទប្រកាន់មកលើលោក កឹម សុខា គឺជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវ ហើយការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ក៏ជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវដែរ។

វិបត្តិនយោបាយ នៅកម្ពុជា នឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយខ្លួនវា គឺនឹងមានការបើកផ្លូវឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដំណើរការឡើងវិញ ហើយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ។

https://thegeopolitics.com/kem-sokhas-trial-offers-path…/

(*) The Geopolitics

December 2, 2021

KEM SOKHA’S TRIAL OFFERS PATH TO ENDING CAMBODIA’S POLITICAL CRISIS

By David Whitehouse

The following is the text of a recent Q&A session between Cambodian opposition leader Sam Rainsy and David Whitehouse, an experienced journalist in Paris who co-authored Sam Rainsy’s autobiography “We didn’t start the fire: My struggle for democracy in Cambodia,” published in 2013.

_____________________

David Whitehouse: You have often been summoned to appear before the Cambodian courts. How many trials have you had and who have you dealt with? What sentences have you been given?

Sam Rainsy: I have lost count of the number of trials that have taken place and the years in prison to which I have been sentenced. I know that my countless convictions add up to several decades in prison. If there was a Guinness book of records title for the most years in prison for a political opponent, I might get it. In the various show-trials that have taken place, I have always been up against the most powerful forces in the country: the government itself, the prime minister in person, the president of the national assembly, the minister of foreign affairs, the minister of the interior, etc.

DW: Why did you choose such adversaries?

SR: I didn’t choose them. But because I am a leader of the opposition which aims to govern the country in the case of a transfer of power, they needed to find heavyweight adversaries for me. Small consolation! On the other side of the coin, as everything has to be written large, the courts don’t take any half measures: sentences of long years in prison, and millions of dollars in fines! All my property in Cambodia has been seized to pay these fines.

DW: But for what kind of crimes have these sentences been handed down? Assassination? Hostage-taking? Armed robbery? Did anyone get killed?

SR: Nothing like that at all.

DW: So, what then ?SR: For “defamation” or “prejudice to the honour” of the plaintiffs, who are all powerful leaders who are supposed to be above suspicion.

DW: Is that all?

SR: No, that is not all. There is also the charge of “incitement” to hatred against these same leaders, and so a “threat to public order” and “social stability.”

DW: But that’s ridiculous!

SR: I agree.

DW: As a Cambodian, how do you feel about all that?

SR: For a Cambodian like myself who has lived most of his life in France and has adopted the values of the republic, it all seems unreal. In France it is hard to imagine that the justice system can be at the orders of a dictator. Hun Sen uses the courts to crush the opposition in both political and financial terms. In France, where freedom of expression is protected, defamation trials never lead to prison sentences and, if the case is proven, these are generally resolved by payment of a “symbolic euro”.

DW: What about Kem Sokha? What is his current legal and political status?

SR: The case of the opposition leader Kem Sokha reveals even more about the Cambodian justice system which Hun Sen manipulates as he pleases. Kem Sokha is the leader of the Cambodia National Rescue Party (CNRP), the only opposition party to have national assembly representation until its arbitrary dissolution in 2017.DW: Why was the CNRP dissolved?

SR: Because Hun Sen accused Kem Sokha of “sedition” and having tried to “overthrow the government with the help of the Americans.” It was the easiest, most fallacious pretext that Hun Sen could find to eliminate the CNRP from the political scene. The CNRP posed a serious threat to his regime as the 2018 elections approached. The CNRP had the wind in its sails as in the local elections of 2017 it scored almost half of the popular vote. That was despite serious irregularities in favour of the ruling party as noted by independent international observers.

DW: Has there been a verdict in the Kem Sokha case?

SR: No, there still hasn’t been.

DW: Why not?

SR: For lack of evidence to support the charge made against him. Hun Sen has postponed the Kem Sokha trial indefinitely under the pretext of COVID-19. But the pandemic has not prevented multiple other trials against other opponents of the regime from taking place.

DW: There must be a lot at stake in Kem Sokha’s trial.

SR: Yes, the case is fundamental as the trial will allow the resolution of Cambodia’s current political crisis. At the end of a trial worthy of the name, Kem Sokha can only be found innocent. The false accusations made against him would be dropped, which would remove the pretext used by Hun Sen, via the “supreme court” to dissolve the CNRP. The party would therefore have to be rehabilitated and allowed to take part in the coming communal elections of 2022 and the national elections in 2023.

DW: Hopefully a better understanding of the political and legal situation in Cambodia will prompt the international community to push for such an outcome and put your country back on the path to democracy.

David Whitehouse

__________________________

The author is a freelance journalist in Paris. He co-authored Sam Rainsy’s autobiography, We Didn’t Start the Fire My Struggle for Democracy in Cambodia, published shortly before Sam Rainsy’s last successful return from exile to Cambodia in 2013.

https://silkwormbooks.com/products/we-didnt-start-the-fire

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close