ព័ត៍មាន​ជាតិ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពុករលួយ គ្រួសារនិយម និងបក្ខពួកនិយម ដែលមាន ហ៊ុន សែន ជាមេខ្លោង

១៩ កុម្ភៈ ២០២១ / 19 February 2021​ 

តើហេតុអ្វីបានជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរសាមញ្ញ នៅតែក្ររហេមរហាម ងើបមុខមិនរួច? នេះគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពុករលួយ គ្រួសារនិយម និងបក្ខពួកនិយម ដែលមាន ហ៊ុន សែន ជាមេខ្លោង។

Why do ordinary Cambodian people remain poor without any opportunity to climb up the economic ladder? It’s because of the kleptocratic Hun Sen regime that functions on the basis of nepotism.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close