ព័ត៍មាន​ជាតិ

សម រង្ស៊ី៖ “នយោបាយ ហ៊ុន សែន ចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិក ជាសត្រូវ កំពុងតែធ្វើឲ្យមានការប្រេះស្រាំ ក្នុងជួរគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា” / Sam Rainsy: “US targeted sanctions against CPP officials could trigger divisions within the ruling party.”

០៩ សីហា ២០២១ / 09 August 2021

នយោបាយ ហ៊ុន សែន ចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិក ជាសត្រូវ កំពុងតែធ្វើឲ្យមានការប្រេះស្រាំ ក្នុងជួរគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ពីព្រោះអ្នកនៅជុំវិញ ហ៊ុន សែន មួយចំនួន ក្តៅក្រហាយពីនយោបាយ ហ៊ុន សែន ដែលនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិក ដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើបុគ្គលសំខាន់ៗ ដែលជាបក្ខពួក ហ៊ុន សែន សព្វថ្ងៃ។

https://www.facebook.com/rainsy.sam.5/videos/3003876646535586

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close