ព័ត៍មាន​ជាតិ

លោកស្រី ឈួ ស៊ីវឡេង (Chhuor Siv Leng) មានដើមកំណើតជាខ្មែរ និងមានសញ្ជាតិ ២ គឺសញ្ជាតិខ្មែរ និងសញ្ជាតិបារាំង ទើបតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំង តែងតាំង ក្នុងខែកញ្ញា ២០២១នេះ ឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសបារាំង ប្រចាំប្រទេសឡាវ / La nouvelle ambassadrice de France au Laos est d’origine cambodgienne / (*) – The new French ambassador to Laos is of Cambodian origin (**)

១០ តុលា ២០២១ / 10 October 2021

លោកស្រី ឈួ ស៊ីវឡេង (Chhuor Siv Leng) មានដើមកំណើតជាខ្មែរ និងមានសញ្ជាតិ ២ គឺសញ្ជាតិខ្មែរ និងសញ្ជាតិបារាំង ទើបតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំង តែងតាំង ក្នុងខែកញ្ញា ២០២១នេះ ឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសបារាំង ប្រចាំប្រទេសឡាវ។ លោកស្រី អាយុ ៥៤ ឆ្នាំ បានទទួលសញ្ញាបត្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពីសាកលវិទ្យាល័យបារាំង Sorbonne ដែលល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោក ហើយលោកស្រី មានបទពិសោធន៍ផ្នែកការទូត រាប់សិបឆ្នាំ ក្នុងក្រសួងការបរទេស ប្រទេសបារាំង។ លោកស្រី ជាមោទនភាព សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរគ្រប់រូប។

ខ្ញុំ សម រង្សុី ជឿជាក់ថា លោកស្រី ឈួ ស៊ីវឡេង ជាអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរមួយរូប ដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរ ហើយលោកស្រីក៏មានសមត្ថភាព ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃណាមួយ។ តែលោក ហ៊ុន សែន ចង់ធ្វើច្បាប់ទប់ស្កាត់ ឥស្សរជនមានដើមកំណើតជាខ្មែរ ដូចលោកស្រី ឈួ ស៊ីវឡេង មិនឲ្យឡើងកាន់តំណែង ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី កម្ពុជា បានឡើយ។

(*) La nouvelle ambassadrice de France au Laos est d’origine cambodgienne. Il s’agit de Madame Chhuor Siv Leng, 54 ans, diplômée de l’Université Nouvelle Sorbonne et diplomate chevronnée au Quai d’Orsay. Elle est une source de fierté pour tous les Cambodgiens.

Hun Sen veut faire voter une loi pour empêcher tout Cambodgien ayant une double nationalité comme la Franco-Cambodgienne Chhuor Siv Leng de devenir Premier Ministre du Cambodge un jour. Je crois que Madame Chhuor Siv Leng qui doit aimer son pays d’origine comme chacun de nous, a les compétences pour devenir un jour premier ministre du Cambodge si elle le souhaite. Ce serait dommage d’écarter cette possibilité pour une question de double nationalité alors que le Cambodge manque tellement de ressources humaines.

Autre exemple à retenir à titre de comparaison: Madame Salome Zourabichvili — que j’ai rencontrée — qui a la double nationalité française et géorgienne et qui a été aussi longtemps diplomate au Quai d’Orsay, est actuellement Présidente de la Georgie après les élections de décembre 2018.

Sam Rainsy

(**) The new French ambassador to Laos is of Cambodian origin. Mrs Chhuor Siv Leng, aged 54, is a graduate of the Université Nouvelle Sorbonne and an experienced diplomat at the Quai d’Orsay. Her achievements are a source of pride for all Cambodians.

Hun Sen wants to pass a law to prevent any Cambodian with dual nationality like the Franco-Cambodian Chhuor Siv Leng from one day becoming our prime minister. I believe that Mrs Chhuor Siv Leng loves her country of origin like all of us and has the competence to one day become prime minister of Cambodia if she wishes. It would be a shame to rule out this possibility on the grounds of dual nationality when Cambodia is sadly lacking in human resources.

A further example is that of Mrs Salome Zourabichvili — whom I met — who has French and Georgian nationality. She had a long career as a Quai d’Orsay diplomat and is currently president of Georgia after the elections of December 2018. Sam Rainsy

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close