មាតុភូមិនិវត្តន៍លោក សម រង្ស៊ី

សារពិសេស

លោក សម រង្ស៊ី ឆ្លើយទៅយុវជនខ្មែរ ចំពោះមាតុភូមិនិវត្តន៍ ថ្នាក់ដឹកនាំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ / Sam Rainsy responds to a question from the Khmer youth about the return to Cambodia of the CNRP leadership.

២៤ មករា ២០២១ / 24 January 2021

Read More »
បទវិភាគ

និយមន័យ នៃ «ការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាន» / Meaning of “Positive Change” in Cambodia

សម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅ ៖– ផ្លាស់ប្ដូរពី «ខ្វះសេរីភាពក្រោមការកម្រាមកំហែង» ទៅជា «មានសេរីភាពទូលំទូលាយជាងមុន ដោយបន្សាបការគម្រាមកំហែង ជាពិសេសនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ភូមិ ឃុំ-សង្កាត់» ។– ផ្លាស់ប្ដូរពី «បង្ខំចិត្តចំណាកស្រុក» ទៅជា «មានមធ្យាបាយរស់នៅលើទឹកដីកំណើតខ្លួនឯង» ។– ផ្លាស់ប្ដូរពី «ជំពាក់បំណុលគេកាន់តែច្រើនឡើង» ទៅជា «មានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់…

Read More »
ព័ត៍មាន​ជាតិ

សម រង្ស៊ី៖ “ជនកំសាក ហ៊ុន សែន កំពុងតែភ័យ ចង់ចាប់គេ តែបិទផ្លូវមិនឲ្យគេមក”

ថ្ងៃទី ០៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ / 03 January 2021 កាលពីថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ខ្លាច សម រង្ស៊ី បិទផ្លូវមិនឲ្យ សម រង្ស៊ី មកចាំមើលដល់ថ្ងៃ ១៧…

Read More »
Close