ព័ត៍មាន​ជាតិ

សុន្ទរកថាលោក សម រង្សុី ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ប្រចាំទីក្រុង Modesto រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ / Speech of Sam Rainsy at a public forum held in​ Modesto City, California, U.S. on August 23, 2021

២៤ សីហា ២០២១ / 24 August 2021

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close