ព័ត៍មាន​ជាតិ

សកម្មភាព លោក សម រង្សុី នៅរដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃ ២៨ កញ្ញា ២០២១ នេះ / Sam Rainsy’s activities in Washington DC on 28 September 2021.

២៨ កញ្ញា ២០២១ / 28 September 2021
ជាមួយ លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Ed Markey នៅ អគារព្រឹទ្ធសភា សហរដ្ឋអាមេរិក។ / With US Senator Ed Markey (Democrat, Massachusetts).
នៅសល់តែ ១៥ នាទី ទេ មុនជំនួបមួយ ដ៏សំខាន់ នៅ ក្រសួងការបរទេស សហរដ្ឋអាមេរិក។ / Only fifteen minutes left before an important meeting at the US State Department.
នៅ ក្រសួងការបរទេស សហរដ្ឋអាមេរិក។ / At the US State Department.
អបអរសាទរ ច្បាប់ថ្មីមួយ ហៅ “Cambodia Democracy Act” ដែលត្រូវបានអនុម័ត ដោយរដ្ឋសភា សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃ ២៨ កញ្ញា ២០២១ នេះ តែម្តង ហើយដែលដាក់ ទណ្ឌកម្ម មកលើបុគ្គល មួយចំនួន ជាជនខិលខូច ដែលបម្រើរបប ហ៊ុន សែន។ / Applauding the passage today of “Cambodia Democracy Act” at the US House of Representatives. The Bill was initiated by Congressmen Steve Chabot (Republican, Ohio) and Alan Lowenthal (Democrat, California).
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close