ព័ត៍មាន​ជាតិ

បាតុកម្ម រៀបចំដោយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅទីក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃ ២៣ តុលា ២០២១ ដោយមានការចូលរួមផងដែរ ពីតំណាងសហគមន៍ជនជាតិភូមា ដែលរស់នៅប្រទេសបារាំង

០១ វិច្ឆិកា ២០២១ / 01 November 2021 

បាតុកម្ម រៀបចំដោយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅទីក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃ ២៣ តុលា ២០២១ ដោយមានការចូលរួមផងដែរ ពីតំណាងសហគមន៍ជនជាតិភូមា ដែលរស់នៅប្រទេសបារាំង។

អ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរ និងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យភូមា បានសម្រេចរួមកម្លាំងជាមួយគ្នា ដើម្បីប្រឆាំងអំណាចផ្តាច់ការសព្វថ្ងៃ នៅប្រទេសកម្ពុជា និងនៅប្រទេសភូមា។

នៅលើបដា ដែលលើកឡើងដោយតំណាងជនជាតិភូមា មានសរសេរអក្សរ “NUG” មានន័យថា “National Unity Government” ឬ “រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិ នៃប្រទេសភូមា”។

(*) With the Burmese freedom fighters

CNRP demonstration in Paris on 23 October 2021 with participation from representatives of the Burmese community in France.

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ចុះថ្ងៃ ២៣ តុលា ២០២១ ផ្សព្វផ្សាយដោយសហគមន៍ជនជាតិភូមា ដែលរស់នៅប្រទេសបារាំង។ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ជនជាតិភូមាសម្តែងអំណរគុណដល់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ និងលោក សម រង្ស៊ី ដែលបានបញ្ជាក់ពីសាមគ្គីភាព រវាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរ និងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យភូមា។ / Statement published by the Burmese community in France.

https://tinyurl.com/kxfstss6

ជំនួបរវាងលោកស្រី អ៊ុង សាន ស៊ូជី និងលោក សម រង្ស៊ី នៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គូន ប្រទេសភូមា កាលពីថ្ងៃ ១០ មីនា ២០១៣។ / Aung San Suu Kyi with Sam Rainsy in Yangon in 2013.
ជំនួបរវាងលោកស្រី អ៊ុង សាន ស៊ូជី និងលោក សម រង្ស៊ី នៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គូន ប្រទេសភូមា កាលពីថ្ងៃ ១០ មីនា ២០១៣។ / Aung San Suu Kyi with Sam Rainsy in Yangon in 2013.
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close