ព័ត៍មាន​ជាតិ

ទស្សនកិច្ចលោក សម រង្ស៊ី នៅរដ្ឋលូវីហ្សាណា (Louisiana) សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃ ៣០ កញ្ញា ២០២១​ / Sam Rainsy visiting New Orleans, Louisiana, USA September 30, 2021

៣០ កញ្ញា ២០២១ / 30 September 2021

ធ្វើដំណើរតាមរថយន្ត ពីរដ្ឋអាឡាបាម៉ា (Alabama) ឆ្ពោះទៅរដ្ឋលូវីហ្សាណា (Louisiana) ដោយឆ្លងកាត់រដ្ឋមីស៊ីស៊ីពី (Mississippi) នៅភូមិភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិក។ រូបថតនេះ បង្ហាញពីព្រំដែន រវាងរដ្ឋ Mississippi និងរដ្ឋ Louisiana។ ទឹកដីរដ្ឋ Louisiana នេះ ជាខេត្តមួយ ដែលប្រទេសបារាំងបានយកធ្វើជាអាណានិគមមុនគេ ក្រោមរជ្ជកាលមហាក្សត្រ Louis ទី១៤ (១៦៣៨ – ១៧១៥)។ សហរដ្ឋអាមេរិក បានទិញផ្តាច់យកខេត្ត Louisiana នេះ ពីប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ ១៨០៣ ក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជ Napoléon Bonaparte (១៧៦៩ – ១៨២១)។ (*) Traveling by car from Mobile (Alabama) to New Orleans (Louisiana).
នៅទីក្រុង New Orleans រដ្ឋ Louisiana ជិតភូមិអ្នកនេសាទខ្មែរ ឈ្មោះ Buras។ French Quarter, New Orleans, Louisiana, USA.
ទស្សនកិច្ចលោក សម រង្ស៊ី នៅភូមិអ្នកនេសាទខ្មែរ នៅ រដ្ឋលូវីហ្សាណា (Louisiana) សហរដ្ឋអាមេរិក។ / (*) Sam Rainsy visiting a Cambodian fishermen village at Buras, near New Orleans, Louisiana, USA.
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close