ព័ត៍មាន​អន្តរជាតិ

ទស្សនកិច្ចលោក សម រង្ស៊ី នៅទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិក / Sam Rainsy visiting Minneapolis, Minnesota, USA.

០៣ តុលា ២០២១ / 03 October 2021

កាលពីថ្ងៃ ០២ តុលា ២០២១ លោក សម រង្ស៊ី បានទៅចូលរួមបុណ្យកាន់បិណ្ឌ វេនទី១១ នៅវត្តមុនីសូតារាម នៅជិតទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិក។ បន្ទាប់មកទៀត លោក សម រង្ស៊ី បានចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាល ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ រៀបចំដោយសាខាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ប្រចាំរដ្ឋ Minnesota។
Sam Rainsy meets with the Cambodian community in Minneapolis, Minnesota, USA.
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close