ព័ត៍មាន​ជាតិ

លោក សម រង្ស៊ី លើកឡើងពីកត្តាពីរយ៉ាង ដែលនឹងជម្រុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ នៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខនេះ

០៧ តុលា ២០២១ / 07 October 2021

លោក សម រង្ស៊ី លើកឡើងពីកត្តាពីរយ៉ាង ដែលនឹងជម្រុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ នៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខនេះ ៖ កត្តាធម្មជាតិ និងកត្តានយោបាយ កំណត់ដោយភូមិសាស្ត្រ។

សុន្ទរកថា នៅទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃ០២ តុលា ២០២១

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close