ព័ត៍មាន​ជាតិ

ទស្សនកិច្ចលោក សម រង្ស៊ី នៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិក / Sam Rainsy visiting Chicago, Illinois, USA.

០៤ តុលា ២០២១ / 04 October 2021

កាលពីថ្ងៃ ០៣ តុលា ២០២១ លោក សម រង្ស៊ី បានទៅចូលរួមបុណ្យកាន់បិណ្ឌ វេនទី ១២ នៅវត្តខ្មែរ ក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិក។ បន្ទាប់មកទៀត លោក សម រង្ស៊ី បានចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាល ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ មកពីរដ្ឋ Illinois, Indiana និង Wisconsin។ កិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសាខាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ប្រចាំរដ្ឋ Illinois។
Sam Rainsy meets with the Cambodian community in Chicago, Illinois, USA.
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close