ព័ត៍មាន​ជាតិ

លោក សម រង្ស៊ី បានមកដល់ប្រទេសបារាំងវិញហើយ បន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ច រយៈពេល ២ ខែ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសកាណាដា / Sam Rainsy is back in Paris after spending two months in the US and Canada.

១៥ តុលា ២០២១ / 15 October 2021

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close