ព័ត៍មាន​ជាតិ

លោក សម រង្ស៊ី ពន្យល់ពីប្រភេទវ៉ាក់សាំងការពារ ពីជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយពីលទ្ធភាព ឆ្លាស់វ៉ាក់សាំងពីមួយទៅមួយ រហូតឈានដល់ចាក់វ៉ាក់សាំង ម្ជុលឬដូស ទី៣

០៨ សីហា ២០២១ / 08 August 2021

https://www.facebook.com/rainsy.sam.5/videos/416331816445179

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close