សារពិសេស

លោក សម រង្ស៊ី សុំឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិ ពិចារណាអំពីលទ្ធភាព បង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិ ថ្មីមួយ នៅកម្ពុជា ដូចនៅប្រទេសភូមា អញ្ចឹងដែរ / Sam Rainsy asks the Cambodian people to consider the creation of a National Unity Government in Cambodia as in Myanmar.

១៧ កក្កដា ២០២១ / 17 July 2021 – National Unity Government (*)

https://www.facebook.com/rainsy.sam.5/videos/500949384538721

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close