ព័ត៍មាន​ជាតិ

លោក សម រង្ស៊ី គាំទ្របេក្ខភាពលោកស្រី Valérie Pécresse (វ៉ាឡេរី ប៉េក្រេស) ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ប្រធានាធិបតីថ្មី សម្រាប់ប្រទេសបារាំង នៅឆ្នាំ ២០២២

០៥ ធ្នូ ២០២១ / 05 December 2021

លោក សម រង្ស៊ី គាំទ្របេក្ខភាពលោកស្រី Valérie Pécresse (វ៉ាឡេរី ប៉េក្រេស) ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ប្រធានាធិបតីថ្មី សម្រាប់ប្រទេសបារាំង នៅឆ្នាំ ២០២២។ លោកស្រី Valérie Pécresse ត្រូវបានគណបក្ស Les Républicains (អ្នកសាធារណរដ្ឋនិយម) ជ្រើសរើសជាបេក្ខនារី របស់គណបក្សនេះ ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំង ខាងមុខនេះ។

លើរូបថតភ្ជាប់មកជាមួយនេះ លោកស្រី Valérie Pécresse កាន់សៀវភៅនិពន្ធដោយលោក សម រង្ស៊ី ស្តីពីប្រទេសកម្ពុជា។

Appel aux Français d’origine cambodgienne et leurs amis à voter pour Valérie Pécresse.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close