ព័ត៍មាន​ជាតិ

សុន្ទរកថាលោក សម រង្ស៊ី​ ក្នុងឳកាសដែលលោកអញ្ជើញ​ចូល​រួម​វេណបិណ្ឌទី​ ៤​ នៅវត្ត​កណ្ដាល​ ទីក្រុង​ Providence, រដ្ឋ​ Rhode Island សហរដ្ឋអាមេរិក / Sam Rainsy visiting khmer compatriots in a Rhode Island pagoda on the 4th day of Dak Ben ceremony (Khmer All souls’ festival) September 25, 2021

២៥ កញ្ញា ២០២១ / 25 September, 2021

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close