ព័ត៍មាន​ជាតិ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ស្ដីពី ការអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្រ្តីកម្ពុជា ដែលសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះ / CNRP STATEMENT: Passage of Bill Imposing Sanctions on Cambodian Officials Attacking Democracy Renders Justice to Victims

០៣ តុលា ២០២១ / 03 October 2021

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close