ព័ត៍មាន​ជាតិព័ត៍មាន​អន្តរជាតិ

ដំណឹងចុងក្រោយ ស្តីពីជំងឺកូវីដ-១៩ / Latest news about COVID-19 and its impact on Cambodia

០៨ កញ្ញា ២០២១ / 08 September 2021

ភាពស៊ាំដោយធម្មជាតិ ដែលបណ្តាលមកពីការឈឺជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយមានរោគសញ្ញាក្តី មិនមានរោគសញ្ញាក្តី ភាពស៊ាំដោយធម្មជាតិនេះ មានភាពរឹងមាំ ជាងភាពស៊ាំ ដែលបណ្តាលមកពីការចាក់វ៉ាក់សាំង។

“Studies have compared whether infection or vaccination confers stronger immunity. A new study from Israel found there was a lower risk of infection with the delta variant among those with immunity from recovery compared with vaccination.”

https://www.washingtonpost.com/…/covid-19-recovery…/

លោក សម រង្សុី តែងតែលើកឡើងថា ភាពស៊ាំដែលបណ្តាលមកពីការចាក់វ៉ាក់សាំង វាគ្រាន់តែជាវិធី សិប្បនិម្មិតមួយ ដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមភាពស៊ាំដោយធម្មជាតិ ដែលបណ្តាលមកពីការឈឺជំងឺមែនទែន។ តែអ្វីដែលគ្រាន់តែជាការធ្វើត្រាប់តាម ឬធ្វើការចម្លងពីវត្ថុដើមណាមួយ វាមិនអាចល្អជាងវត្ថុដើមនោះទេ។

“Natural immunity at least matches vaccine immunity on the criteria of efficiency, durability and adaptability to variants. Vaccines are simply pieces of engineering designed to create a replica of natural immunity. There is no reason to think that the copy can be better than the original.”

https://thegeopolitics.com/covid-19-vaccine-programmes…/

នៅប្រទេសឥណ្ឌា ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនសរុប ១៣០០ លាននាក់ ទទួលបានភាពស៊ាំពីជំងឺកូវីដ-១៩ រហូតដល់ទៅ ២ ភាគ ៣ នៃ ប្រជាពលរដ្ឋសរុប រួចទៅហើយ ភាគច្រើនគឺជាភាពស៊ាំដោយធម្មជាតិ ដែលបណ្តាលមកពីការឈឺជំងឺមែនទែន។

“With a government survey estimating as many as two-thirds of Indians already have COVID-fighting antibodies through natural infection, and 57% of its adults with at least an initial vaccine dose, many health experts believe any new outbreak of infections could be much less devastating than the second wave (that happened last spring).”

https://www.reuters.com/…/india-prepares-worst-ahead…/

“In India around the end of July, 67% of the total population was immunised as proved by antibodies, while only 25% of the adult population had received a first vaccine injection and only 7% had received two doses. India is therefore approaching the threshold of collective or herd immunity, which will be achieved more through the natural route than through vaccines.”

https://thegeopolitics.com/covid-19-vaccine-programmes…/

គេតែងតែកត់សម្គាល់ ចំនួនអ្នកស្លាប់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ តែចំនួនអ្នកឈឺដែលបានជាសះស្បើយ ហើយដែលបានទទួលភាពស៊ាំដោយធម្មជាតិបែបនេះ មានចំនួនច្រើនជាងអ្នកស្លាប់ ឆ្ងាយណាស់ ទោះជាគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងណាក៏ដោយ ពីព្រោះអ្នកឈឺភាគច្រើនមានរោគសញ្ញាតិចតួចណាស់ ឬគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីទាល់តែសោះ។ ភាពស៊ាំ ដែលបណ្តាលមកពីការចាក់វ៉ាក់សាំង នៅមានកំរិតទាបជាងភាពស៊ាំដោយធម្មជាតិឆ្ងាយណាស់។ អញ្ចឹងហើយ បានជាការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ នៅប្រទេសឥណ្ឌា ត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំង។ ចំនួនអ្នកស្លាប់ ដោយជំងឺកូវីដ-១៩ ចុងក្រោយនេះ បានធ្លាក់ចុះដប់ដង តិចជាងកាលពី ៤-៥ ខែមុននេះ។

“India sees lowest Covid deaths in 5 months”

https://www.tribuneindia.com/…/india-sees-lowest-covid…

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close