ព័ត៍មាន​ជាតិ

កិច្ចសម្ភាសន៍ស្ដីពី ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិ នៅកម្ពុជា​ / Interview on the rationale behind the formation of a National Unity Government in Cambodia

២៧ កក្កដា ២០២១ / 27 July 2021

សំណួរ ៖ ហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈ ដើម្បីចូលរួម ឬគាំទ្រ ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិ ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ?

ចម្លើយ ៖ យើងត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសស្ថានការណ៍អន្តរជាតិ អំណោយផល ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិនេះ ក្នុងគោលបំណងរំដោះប្រទេសកម្ពុជា ពីរបបផ្តាច់ការ​ ពុករលួយ និងក្បត់ជាតិ ដឹកនាំដោយ ហ៊ុន សែន សព្វថ្ងៃ។

https://www.facebook.com/rainsy.sam.5/videos/2272917512838691

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close