សារពិសេស

សម រង្ស៊ី៖ “បើខ្មែរយើងនៅតែបន្តឈ្លោះគ្នាទៀត យើងនឹងបន្តបាត់បង់ទឹកដីទៀត ហើយមិនយូរទេ ប្រទេសជាតិយើងនឹងរលាយបាត់តែម្ដង”​ / Sam Rainsy: “If we Khmers continue to fight against each other, we will continue to lose our territories and, in the not too distant future, we will lose our country altogether.”

១២ កញ្ញា ២០២១ / 12 September 2021

បើខ្មែរយើងនៅតែបន្តឈ្លោះគ្នាទៀត យើងនឹងបន្តបាត់បង់ទឹកដីទៀត ហើយមិនយូរទេ ប្រទេសជាតិយើងនឹងរលាយបាត់តែម្ដង។

If we Khmers continue to fight against each other, we will continue to lose our territories and, in the not too distant future, we will lose our country altogether.

ប៉ារីស, ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
សម រង្ស៊ី
សហស្ថាបនិក និងជាប្រធានស្ដីទីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

លោក សម រង្ស៊ី និងលោក ហ៊ុន ហ៊ុន សែន ចាប់ដៃគ្នារកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិ ឆ្នាំ២០១៣ ។
លោក ហ៊ុន សែន និងលោក សម រង្ស៊ី ក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនពលករខ្មែរ នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥។
លោក សម រង្ស៊ី និងលោក កឹម សុខា ប្រធាននិងអនុប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ក្នុងថ្ងៃសមាជក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី ១ របស់គណបក្ស។
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close