ព័ត៍មាន​ជាតិ

ហ៊ុន សែន បរាជ័យ ក្នុងការជម្រុញឲ្យបង្កើតគណបក្សថ្មី ធ្វើជាគណបក្សប្រឆាំងក្លែងក្លាយ ដោយយកឈ្មោះលោក កឹម សុខា ទៅប្រើ ដើម្បីធ្វើជានុយ សម្រាប់អូសទាញ អ្នកដែលស្រឡាញ់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ / Failure for Hun Sen in his attempts to manufacture an artificial opposition while using Kem Sokha’s name to attract CNRP supporters.

១២ កុម្ភៈ ២០២១ / 12 February 2021 – English () – Français ()

សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងក្រោមនេះ ចេញផ្សាយដោយសហមេធាវី របស់លោក កឹម សុខា។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

ក្នុងនាមឯកឧត្តម កឹម សុខា យើងខ្ញុំជាសហមេធាវី សូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតថា ៖ បុគ្គល ឬក្រុមណា ដែលមានបំណងបង្កើត ឬបានកំពុងបង្កើត ឬបានបង្កើត គណបក្សនយោបាយ ឬចលនានយោបាយណាមួយ សូមកុំយកករណី ឬឈ្មោះឯកឧត្តម កឹម សុខា ទៅភ្ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ។
បុគ្គល ឬក្រុមណា ដែលធ្វើកិច្ចការខាងលើ សូមមានសេចក្តីក្លាហាន ទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង។

ថ្ងៃអាទិត្យ ១០រោច ខែមាឃ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
សហមេធាវី ការពារសិទ្ធិ ឯកឧត្តម កឹម សុខា

(*) Failure for Hun Sen in his attempts to manufacture an artificial opposition while using Kem Sokha’s name to attract CNRP supporters.
The statement here from Kem Sokha’s lawyers dated 7 February 2021 instructs those who want to create new parties not to use Kem Sokha’s name.

(**) Echec pour Hun Sen dans son effort pour pousser à la création de nouveaux partis politiques à sa solde destinés à montrer une opposition factice en utilisant le nom de Kem Sokha pour attirer et leurrer les partisans du CNRP.
Voir la déclaration ci-jointe des avocats de Kem Sokha en date du 7 février 2021 enjoignant ceux qui veulent créer de nouveaux partis de ne pas utiliser le nom de Kem Sokha

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close