ព័ត៍មាន​ជាតិ

កម្លាំងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ / CNRP’s Strength

១៧ តុលា ២០២១ / 17 October 2021

ជនជាតិខ្មែរ ដែលស្រលាញ់ជាតិ ស្រលាញ់សេរីភាព និងស្រលាញ់យុត្តិធម៌ ត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នា ទាំងនៅក្នុងប្រទេស ទាំងនៅក្រៅប្រទេស ដើម្បីប្តូររបប ហ៊ុន សែន ចេញ ហើយសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នា។

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close