បទវិភាគ

  • និយមន័យ នៃ «ការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាន» / Meaning of “Positive Change” in Cambodia

    សម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅ ៖– ផ្លាស់ប្ដូរពី «ខ្វះសេរីភាពក្រោមការកម្រាមកំហែង» ទៅជា «មានសេរីភាពទូលំទូលាយជាងមុន ដោយបន្សាបការគម្រាមកំហែង ជាពិសេសនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ភូមិ ឃុំ-សង្កាត់» ។– ផ្លាស់ប្ដូរពី «បង្ខំចិត្តចំណាកស្រុក» ទៅជា «មានមធ្យាបាយរស់នៅលើទឹកដីកំណើតខ្លួនឯង» ។– ផ្លាស់ប្ដូរពី «ជំពាក់បំណុលគេកាន់តែច្រើនឡើង» ទៅជា «មានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់…

    Read More »
ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ cscdaily.com ដោយគ្មានការអនុញាត។
Close