ព័ត៍មាន​ជាតិ

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ នៅទីក្រុង Providence រដ្ឋ Rhode Island សហរដ្ឋអាមេរិក អបអរសាទរវត្តមានលោក សម រង្ស៊ី ក្នុងឱកាសពិធីជួបជុំគ្នា ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ថ្ងៃ២៥ កញ្ញា ២០២១

២៧ កញ្ញា ២០២១ / 27 September 2021

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close