ព័ត៍មាន​ជាតិ

លោក សម រង្ស៊ី បារម្ភអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក ហ៊ុន សែន ដែលបញ្ជាឲ្យកូនក្មេងទាំងអស់ អាយុក្នុងចន្លោះ ពី ០៦ ដល់ ១២ ឆ្នាំ នៅកម្ពុជា ទទួលវ៉ាក់សាំង ប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ជាពិសេស វ៉ាក់សាំង មកពីប្រទេសចិន

១៩ កញ្ញា ២០២១ / 19 September 2021Cambodian children used as guinea pigs to experiment Chinese vaccines (*)

(*) Hun Sen allows China to use hundreds of thousands of Cambodian children aged between 6 and 12 as guinea pigs by forcing them to get vaccinated against COVID-19 with Chinese vaccines, without any recommendation from or endorsement by the WHO.

ខ្ញុំសូមសម្តែងសេចក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំ អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក ហ៊ុន សែន ដែលបញ្ជាឲ្យកូនក្មេងទាំងអស់ អាយុក្នុងចន្លោះ ពី ០៦ ដល់ ១២ ឆ្នាំ នៅកម្ពុជា ទទួលវ៉ាក់សាំង ប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ជាពិសេស វ៉ាក់សាំង មកពីប្រទេសចិន។

ក្នុងពិភពលោកទាំងមូល មិនទាន់មានរដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័ន ឬអាជ្ញាធរសុខាភិបាលណាមួយ ដែលណែនាំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងណាមួយ ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ ចំពោះកុមារា កុមារី ដែលមានអាយុក្រោម ១២ ឆ្នាំ។ ក្នុងករណីល្អបំផុត ទង្វើបែបនេះ គ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេ បើយោងចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលយើងមានមកទល់ពេលនេះ អំពីភាពស៊ាំ និងស្ថានការណ៍សុខភាព របស់កុមារា កុមារី អាយុក្រោម ១២ ឆ្នាំ។ តែក្នុងករណីអាក្រក់បំផុត ទង្វើបែបនេះ វាអាចនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ សម្រាប់ក្មេងទាំងនោះ។

ជាការសោកស្តាយណាស់ ដែលលោក ហ៊ុន សែន យល់ព្រមឲ្យប្រទេសចិន យកកុមារា កុមារីខ្មែរ រាប់លាននាក់ ធ្វើជាកណ្តុរពិសោធន៍របស់ចិន ក្នុងការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងចិន ទៅលើកូនក្មេង។ លោក ហ៊ុន សែន គួរតែចាំស្តាប់ការណែនាំ ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ជាមុនសិន។

សូមរំលឹកថា វ៉ាក់សាំងចិន ទាំង Sinovac និង Sinopharm មានគុណភាពទាបជាងគេបង្អស់ ក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំង ប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលគេកំពុងប្រើប្រាស់សព្វថ្ងៃ លើពិភពលោក។

សម រង្ស៊ី

English Translation

(*) I would like to express my grave concern following the announcement by Cambodian Prime Minister Hun Sen ordering anti-Covid vaccinations for children in Cambodia aged between six and 12 using vaccines from China, without which children will be barred from school.

There is no government or public health authority which has recommended vaccinating children under 12 against Covid-19.

In the best case, this vaccination campaign will be useless given current scientific knowledge about immunity and children in this age range.

In the worst case, this move will seriously endanger the health of children.

I regret that Mr. Hun Sen has agreed to allow millions of Cambodian children to effectively be used as guinea pigs for Chinese vaccines on children. Mr. Hun Sen should have waited for the opinion of the World Health Organization before embarking on such a risky path.

It should be noted that the Chinese vaccines Sinovac and Sinopharm are of lower quality than those currently used around the world.

Traduction Française

(*) Je tiens à exprimer ma plus grande préoccupation à l’annonce  par M. Hun Sen d’ordonner la vaccination anti-covid aux enfants Cambodgiens âgés de 6 à 12 ans avec en particulier des vaccins d’origine chinoise, faute de quoi ces enfants  se verraient privés d’école.

Sur cette terre, aucun gouvernement ou institution de santé publique n’a encore préconisé de vacciner les enfants en dessous de l’âge de 12 ans contre le covid-19.

Dans le meilleur des cas, cette campagne  vaccinale n’aura aucune utilité  compte tenu des connaissances scientifiques généralement admises à ce jour et relatives à l’immunité et à la situation sanitaire des enfants de cette tranche d’âge face au covid-19.

Dans le pire des cas, cette action pourra mettre gravement en danger la santé de  ces enfants.

Je regrette que M. Hun Sen ait donné son accord à ce que des millions d’enfants Cambodgiens servent pratiquement de cobayes à l’expérimentation des vaccins chinois sur les enfants. M. Hun Sen aurait dû attendre les avis de l’Organisation Mondiale de la Santé avant de se lancer dans une entreprise aussi hasardeuse.

Il est à noter que les vaccins chinois Sinovac et Sinopharm sont de qualité moindre par comparaison aux autres vaccins actuellement utilisés dans le monde.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close