ព័ត៍មាន​ជាតិ

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី ការលើកពេលមាតុភូមិនិវត្តន៍ ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ / The CNRP delegation led by Mu Sochua will arrive in Phnom Penh on 17 January 2021.

០២ មករា ២០២១ / ០2 January 2021

លោកស្រី មូរ សុខហួរ នឹងធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Singapore Airlines ។
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close